Syn og Skøn

Syn og skøn er en fagkyndig besigtigelse med efterfølgende bedømmelse, i reglen til brug under behandlingen af en retssag.”

Et syn og skøn tillægger domstolene ofte samme vægt, som de gamle hellenere lagde på svar fra oraklet i Delfi, således at sagens realiteter dermed er afgjort, og således at der herefter stort set kun står tilbage at fastsætte sagens omkostninger.”

(efter i Erik Hørlycks bog: “Syn og skøn”, ISBN 87-574-1023-2)

  • Syn og skøn bruges i stort omfang ved tvistigheder, om tekniske forhold, inden for transport- og entreprenørbranchen
  • Skønsmanden skal have tilstrækkelig indsigt og fagligt niveau, så han kan vurdere sagen, og han skal stringent følge reglerne vedrørende syn og skøn
  • Skønsmanden skal være habil, det vil sige at han skal være upartisk i sagen
  • Syn og skøn kan bruges i sager ved retterne, det kaldes indenretligt syn og skøn
  • Syn og skøn kan også bruges i sager der ikke er ved retterne, det kaldes udenretligt syn og skøn
  • Skønsmanden skal så klart og tydeligt som muligt afgive svar og vurderinger i sin skønserklæring, således at parterne og retten kan bruge den som grundlag

Jeg kan tilbyde syn og skøn inden for transport- og entreprenørbranchen, lastbilopbygninger, motorteknik, mobilkraner, lastbilskraner, industrikraner samt hydraulik.

Jeg har siden 2001 gennemført mere end 400 syns- og skønssager, både uden- og indenretlige. De indenretlige ved både byretter, landsretter og højesteret.

Jeg kan også tilbyde det jeg kalder “mini syn og skøn”, et udenretligt syn og skøn i små sager, hvor det store apparat ikke nødvendigvis behøver at blive sat i gang, men hvor reglerne for syn og skøn bliver fulgt nøje. Det betyder at skønserklæringen kan bruges i retten såfremt der ikke opnås en forligsmæssig afgørelse på tvisten.

Rekvirer gerne mit CV på: ht@hansthygesen.dk